Pibibut contra la ansietat: és segur utilitzar-lo?